CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA

 

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama   : ERI ERNAWATI
Jenis Kelamin    : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 27 September 1989
Alamat   : Krajan rt 01 rw 02
Mancasan sidomartani yogyakarta
No. KTP   : 32.76.09.7876.98700.

Memberikan kuasa kepada

Nama  : Dwiyan
Alamat  : Jln.Raya NO 98 

   Yogjakarta
No. KTP  : 22.54.02.1009.78632

Untuk pengambilan :

Satu Buah Yunit : BPKB Mobil Suzuki Baleno 
Nopol : B. 7765 YH
Warna : Hitam Putih 
No. Mesin : G198-ID- 606666 
No. Angka : MHDSY454VJ-100036. 

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal, 20 Agustus 2007 

Yang Diberi Kuasa                                           Yang Memberikan Kuasa


( DWIYAN )                                                ( ERI ERNAWATI )

Comments :

0 komentar to “CONTOH SURAT KUASA”

Posting Komentar